Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!

Federația “Solidaritatea Sanitară” din România lansează un nou proiect, intitulat Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională!, contract de finanțare POS DRU/108/2.3/G/79304, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, reușind astfel să mențină tradiția implementării cu succes a mai multor proiecte de cercetare, formare profesională și dezvoltare.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanta si Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, participă la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.112.500 lei, fiind utilizată pentru implementarea următoarelor activități specifice:

Desfășurarea unui studiu privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate și asistență socială